Kết hợp chuỗi điều kiện và hành động

Bạn cũng có thể kết hợp chuỗi điều kiện và chuỗi hành động trong Chế Độ Tự Động (Automation) để tối ưu hoá quy trình làm việc và giảm thiểu tối đa các công việc mang tính thủ công.

Ví dụ: Bạn có một yêu cầu chi cho một hạng mục trong dự án. Các nhân sự cộng tác trong Bảng (Board) “Quản lí thu chi dự án” bao gồm:

  • Nhân viên (Staff)
  • Quản lý (Manager/Leader)
  • Kế toán

Quy trình yêu cầu duyệt chi của bạn diễn ra theo sơ đồ sau:

Trong trường hợp này, bạn cần thiết lập 3 Chế Độ Tự Động (Automation) với điều kiện và hành động như sau:

  • Chế Độ Tự Động 1: KHI trạng thái yêu cầu chuyển thành “Không duyệt”, THÌ chuyển trạng thái chung thành “Huỷ”.

  • Chế Độ Tự Động 2: KHI trạng thái yêu cầu chuyển thành “Đã duyệt”, THÌ khoá hàng dữ liệu đó.

  • Chế Độ Tự Động 3: KHI đến ngày cần chi và điều kiện đi kèm là hàng đang bị khoá, THÌ gửi thông báo cho kế toán, đồng thời mở khoá hàng để kế toán nộp phiếu chi.