Tổng quan

Với mong muốn giúp đỡ các nhóm/công ty quản lý dự án, công việc, xây dựng quy trình làm việc tốt hơn, Cubable hướng đến việc tạo ra nền tảng mà mọi người dễ dàng cộng tác để trao đổi và cập nhật liên tục công việc mà nhóm đang thực hiện.

5.1. Thông Báo (Notification)

        Mô-đun Thông Báo

        Các thao tác với thông báo

5.2. Bình luận (Comment)

5.3. Lịch sử (History)

         Cấp độ Bảng (Board level)

         Cấp độ Hàng (Row level)