Tổng quan

Sắp xếp không gian làm việc của bạn một cách khoa học với cấu trúc phân cấp dữ liệu của Cubable.

Cấu trúc phân cấp dữ liệu trong Cubable bao gồm 5 thành phần chính, giúp bạn sắp xếp không gian làm việc một cách khoa học:

  • Không Gian Làm Việc (Workspace)
  • Thư mục (Collections)
  • Bảng (Boards)
  • Hàng & Cột (Rows & Columns)
  • Checklists

 

Bắt đầu với một Không Gian Làm Việc (Workspace) – nơi mà bạn có thể tạo các Thư Mục (Collection), Bảng (Board) với những Cột (Column) dữ liệu được định dạng phong phú, thêm không giới hạn các Hàng dữ liệu (Row) và Checklists. Với cấu trúc phân tầng 5 cấp, Cubable sẽ giúp bạn sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả hơn bao giờ hết.

Hãy khám phá chi tiết hơn về các cấp độ của cấu trúc này ngay sau đây!

1.1. Không Gian Làm Việc (Workspace)

Các mô-đun của Không Gian Làm Việc

Cách tham gia vào Không Gian Làm Việc chung

Trung tâm trợ giúp (Help Center)

1.2. Thư Mục (Collection)

Tạo Thư Mục mới

Phân loại & sắp xếp Thư Mục

1.3. Bảng (Board)

Tạo Bảng mới

Tùy chỉnh Bảng

1.4. Hàng & Cột (Row & Column)

Tạo Hàng mới và nhập dữ liệu

Xem chi tiết Hàng dữ liệu (Row)

Sao chép Hàng

Sắp xếp Hàng

Khoá Hàng dữ liệu

1.5. Checklist