Bình luận (Comment)

Để truy cập vào phần Bình Luận (Comments), bạn cần mở hàng công việc trong Bảng (Board), nhấn vào nút “Activity” (Hoạt động) phía bên phải của cửa sổ hiện lên.

Phần Bình Luận (Comment) cung cấp các định dạng phong phú, như đính kèm hình ảnh, thêm đường dẫn, biểu tượng sinh động, giúp bạn thoải mái truyền tải thông điệp với cộng sự và cấp trên. 

Bạn cũng có thể gắn thẻ thành viên khác (phải là thành viên của bảng) ở phần Bình Luận (Comments) để trao đổi – Họ sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã nhắc đến họ trong một bình luận. Khi một thành viên được gắn thẻ trong bình luận, bạn có thể bấm vào tên của thành viên đó để xem nhanh hồ sơ cá nhân của họ.

Thêm bình luận trong hàng công việc.

Để chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, chọn “More action” (Thêm hành động) >”Edit” (Chỉnh sửa) hoặc “Delete” (Xóa). Bạn hoàn toàn xem lại được lịch sử chỉnh sửa bình luận của mình và của nhân sự khác bằng cách nhấn vào “Edited” bên cạnh tên tài khoản.

Bạn cũng có thể trả lời trong một chuỗi bình luận bằng cách chọn “Write your reply” (Nhập phản hồi của bạn) phía dưới bình luận đó và thêm các biểu tượng cảm xúc. Khi bạn thêm bình luận hoặc thêm biểu tượng cảm xúc, hệ thống sẽ cập nhật thời gian (Ngày – Giờ), giúp bạn biết chính xác bạn đã cập nhật lúc bình luận hoặc trả lời bình luận lúc nào.

Chỉnh sửa và viết phản hồi bình luận.